Καλό καλοκαίρι!!!

Καλή επιτυχία!!!

on .

Στην μάχη των πανελλαδικών οι μαθητές & οι μαθήτριες από σήμερα. Πολύτιμα όπλα, τα αποθεματικά γνώσης & οι εμπειρίες που έχουν αποκτήσει. Τα μόνα αποθεματικά που δεν μπορεί κανείς να δεσμεύσει. Καλή επιτυχία!!!