Καλό καλοκαίρι!!!

Κοινωνικό έργο

Επειδή στην πολιτική οι πράξεις μετράνει περισσότερο από τα λόγια , παρατίθεται το κοινωνικό έργο της κ. Βαγγελιώς Σχοιναράκη στη θητεία της , στη Νομαρχία.

 

Απολογισμός Δράσης 2007 - 2010

Στην πολιτική όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Παραθέτουμε τον απολογισμό του Νομαρχιακού έργου 2007 - 2010