Καλό καλοκαίρι!!!

Απολογισμός Δράσης 2007 - 2010

Στην πολιτική όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Παραθέτουμε τον απολογισμό του Νομαρχιακού έργου 2007 - 2010