Καλό καλοκαίρι!!!

Κοινωνικό έργο

Επειδή στην πολιτική οι πράξεις μετράνει περισσότερο από τα λόγια , παρατίθεται το κοινωνικό έργο της κ. Βαγγελιώς Σχοιναράκη στη θητεία της , στη Νομαρχία.